Składki ZUS 2017 – Działalność gospodarcza

Składki ZUS 2017 – Działalność gospodarcza

Poniżej znajduje się tabela zawierająca minimalne stawki ZUS obowiązujące przedsiębiorców w roku 2017.   Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców . Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy Składka ZUS za miesiące styczeń – grudzień 2017 297,28 (do odliczenia 255,99) 499,28 204,62 62,67 46,04 1 62,67 Razem społeczne z chorobowym = 812,61 Razem społeczne bez chorobowego = 749,94 […]

Terminy wystawienia faktury na żądanie nabywcy

Terminy wystawienia faktury na żądanie nabywcy

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek dokumentować za pomocą faktur każdą sprzedaż prowadzoną na rzecz innych firm. Zobowiązanie to nie dotyczy wymiany usług między firmą a osobami fizycznymi, chyba że na żądanie nabywcy. Poza tym co do zasady jej ewidencjonowanie zgodnie z przepisami powinno odbywać się za pomocą kas fiskalnych. Kiedy faktura musi zostać […]

Przedterminowy powrót z urlopu

Przedterminowy powrót z urlopu

Główny cel urlopów, na które ma prawo udać się pracownik, stanowi odnowa sił fizycznych i psychicznych przed powrotem do wykonywania obowiązków zawodowych celem utrzymania efektywności pracownika. Według przepisów udzielanie i aktywne korzystanie z nich jest jak najbardziej wskazane, jednakże istnieją okoliczności, w których pracodawca ma prawo wezwać pracownika mimo tego, iż ten zdecydował się wykorzystać […]

Zasiłek macierzyński a składki ZUS

Zasiłek macierzyński a składki ZUS

Osoba prowadząca własną działalność po urodzeniu dziecka ma prawo pobierać z ZUS zasiłek macierzyński. Jako przedsiębiorcę nie obejmują jej wówczas obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, jednak wciąż obowiązują ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe (składki na to ostatnie finansowane są przez budżet państwa). W związku z tym osoba chcąca korzystać z prawa do pobierania zasiłku, o którym mowa, musi […]

Opłata recyklingowa za torebki foliowe

Opłata recyklingowa za torebki foliowe

5 lipca 2017 roku na posiedzeniu Rady Ministrów zaakceptowano projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zmiany dotyczące opakowań zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, od którego to dnia za wszelkie lekkie torby z tworzywa sztucznego pobierana będzie opłata dodatkowo doliczana do już obowiązującej ceny torby lub stanowiąca podstawową opłatę za nią. […]