Propozycja nowej ustawy dla frankowiczów

Propozycja nowej ustawy dla frankowiczów

Propozycja nowej ustawy dla “frankowiczów” W dniu 2 sierpnia br. Kancelaria Prezydenta przedstawiła nowy projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki tzw. ustawy frankowej. Projekt ustawy określa zasady zwrotu niektórych należności wynikających z zawartych umów o kredyt denominowany lub indeksowany oraz umów o pożyczkę denominowaną lub indeksowaną, dla których ustanowiono zabezpieczenie w postaci […]