Usługi kadrowo-płacowe

potwierdzenie przelewu

Prowadzimy zewnętrzną obsługę kadrowo-płacową różnych firm z terenu Wrocławia i okolic. Zajmujemy się administracją wynagrodzeń oraz aktami personalnymi pracowników, bez względu na ich formę zatrudnienia. Dzięki powierzeniu nam usług kadrowo-płacowych można zmniejszyć koszty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dopasowujemy się do każdej branży, specyficznych wymagań i potrzeb podmiotu, który zdecyduje się nam powierzyć obsługę kadr i płac.

Obsługa kadrowa

W ramach obsługi kadrowej zaoferować możemy:

 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej,
 • rozliczanie nieobecności z tytułu urlopów, zwolnień lekarskich i innych,
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,
 • przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem lub rozwiązaniem umowy o pracy, w tym również sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie kartotek ewidencji czasu pracy,
 • wydawanie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem, zaświadczeń o wynagrodzeniu, świadectw pracy,
 • naliczanie składki na PFRON oraz przygotowanie i wysłanie deklaracji,
 • sporządzanie deklaracji GUS,
 • współpracę z inspektorami BHP.

Obsługa płacowa

Z kolei w zakresie obsługi płacowej gwarantujemy następujące usługi:

 • naliczanie wynagrodzeń wraz z dodatkowymi świadczeniami oraz rozliczeniem okresów chorobowych i uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS i PFRON,
 • sporządzanie list płac,
 • rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło,
 • sporządzanie przelewów z tytułu wynagrodzeń,
 • wystawianie zaświadczeń o dochodach dla pracowników,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników (PIT – 11).

Pomoc przy kadrach i płacach w ramach usług outsourcingowych z pewnością odciąży każdą firmę nie tylko z szerokiego zakresu obowiązków, jakie należy dopełnić, ale także finansowo.Przyniesie też oszczędność czasu oraz bezpieczeństwo. Świadczone przez nas usługi kadrowo-płacoweto gwarancja dopełnienia wszelkich formalności. Nasze biuro to sprawdzony adres!

Zadbamy o kadry i płace każdej firmy, której terenem działalności jest Wrocław i okolice. Zachęcamy do kontaktu! Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania – osobiście, telefonicznie lub mailowo!

Szczegóły oferty

Oferowane przez nas usługi kadrowo-płacowe dedykowane są wszystkim przedsiębiorcom z Wrocławia i innych miejsc, którzy poszukują kompleksowego i profesjonalnego wsparcia w tym właśnie obszarze. Elastycznie dopasowujemy się do ich oczekiwań i zawsze poszukujemy najlepszych rozwiązań dla klientów. Zaoferować możemy m.in.:
Sporządzanie list płac

Jednym z obowiązków pracodawcy jest tworzenie co miesiąc listy płac. To jeden z dokumentów księgowych, który możemy przygotowywać dla przedsiębiorców. Potwierdzanaliczenie pensji dla pracownika wraz ze wszystkimi obowiązkowymi składkami finansowymi przez pracodawcę i pracownika. Na podstawie listy płac wypłaca się wynagrodzenie. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie naliczania płac – zarówno podstawowych, jak i dodatkowych premii, odszkodowań czy wyrównań.
Wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji oraz ich elektroniczna wysyłkę do ZUS

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych zobowiązuje płatnika składek do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w jednej z dwóch form: papierowej lub elektronicznej. My proponujemy drugą opcję, dzięki której znacznie skraca się czas wypełnienia samych dokumentów ubezpieczeniowych i wprowadzania do systemu informatycznego ZUS. W tym przypadku większa jest także gwarancja prawidłowego uzupełnienia formularzy. Posiadamy w tym zakresie odpowiednie przeszkolenie oraz oprogramowanie niezbędne do wykonywania tego typu czynności.

 

Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zatrudnienia pracowników, wypłaty należności z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło czy innych okoliczności, w których dany podmiot zobowiązany jest do naliczania i odprowadzenia zaliczki z tytułu podatku dochodowego. Jedną z naszych propozycji jest sporządzanie rocznych deklaracji o uzyskanych dochodach (PIT-11), które wykonuje się na koniec roku kalendarzowego oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-47) – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.
Obsługa umów cywilnoprawnych

Umowa o dzieło i umowa zlecenie to umowy cywilnoprawne, które są również formami zatrudnienia. Różnią się jednak od umowy o pracy m.in. sposobem rozliczania. Nasze biuro służy pomocą zarówno w zakresie wyboru najkorzystniejszej dla klienta opcji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie rozliczania tego typu umów i związanych z nimi kwestiami uzyskania kosztów przychodu, naliczania podatku dochodowego itd.Pracodawca jest bowiem płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy zarówno od dochodu z umowy o pracę, jak również z umowy cywilnoprawnej.
Obsługa i doradztwo w zakresie spraw pracowniczych (delegacje, zatrudnienie poza granicami kraju, zasiłki)

Sprawy pracownicze są bardzo szerokim pojęciem, pod którym mieszczą się m.in. kwestie związane z wypisywaniem i rozliczaniem delegacji służbowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Ponadto zajmujemy się prowadzeniem spraw związanych z naliczaniem zasiłków np. chorobowych oraz ich rozliczaniem z ZUS. Służymy również pomocą w kwestiach związanych z zatrudnieniem poza granicami kraju (zatrudnianie przedstawiciela handlowego poza Polską, koszty, jakie za sobą niesie tego typu decyzja itd.).