Pozostałe usługi

Analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych

Profesjonalna analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych pozwala ocenić zdolność kredytową oraz oszacować ryzyko działalności podmiotów o różnej wielkości. Dogłębne sprawdzenie sytuacji majątkowej, wyniku finansowego, przepływów pieniężnych pozwala szybko podjąć działania, które zoptymalizują koszty przedsiębiorstwa. Jest to o tyle ważne, że obecnie sytuacja na rynku ekonomicznym zmienia się niezwykle dynamicznie. Rachunek zysków i strat, jak i innych czynników związanych z funkcjonowaniem firmy, może w bardzo istotny sposób wpłynąć na planowanie jej działalności.

Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania

Każdemu klientowi pomożemy wybrać najlepszą formę prowadzenia działalności i jej opodatkowania. Przygotujemy wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Specjalizujmy się także w zakładaniu spółek cywilnych oraz prawa handlowego. W kwestii wyboru formy opodatkowania działalności, przedsiębiorcy najczęściej wybierają podstawową, którą jest skala podatkowa lub podatek liniowy. Osoby prowadzące działalność mogą zdecydować się też na zryczałtowaną formę opodatkowania: kartę podatkową oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Bez względu na to, jaki rodzaj opodatkowania wybierze klient, może liczyć na profesjonalną pomoc.

Rejestracja działalności gospodarczej, zgłaszanie zmian

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia wszelkich zmian związanych z jego działalnością gospodarczą w ciągu 7 dni od daty ich zaistnienia. W tym celu wypełnia się specjalny formularz, a o zamianach automatycznie zostają powiadomione organy skarbowe, ZUS oraz Główny Urząd Statystyczny. Zmiana może dotyczyć nazwy firmy, jej adresu, rozszerzenia przedmiotu działalności, numeru konta bankowego itd. Nasze biuro dopilnowuje nie tylko terminowego zgłoszenia wprowadzonych zmian, ale także zajmuje się załatwieniem związanych z tym formalności.