Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Spółki handlowe, osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie to kilka przykładowych podmiotów, których roczne przychody mogą wynieść co najmniej 1.200.000 euro. Wtedy są one zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. To jedna z najważniejszych usług księgowych, którą na terenie miasta Wrocław realizuje nasze biuro rachunkowe. Zgodnie z przepisami księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych w sposób systematyczny i chronologiczny. Zbiór zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów i sald) składa się z:

 • dziennika,
 • księgi głównej,
 • księgi pomocniczej,
 • zestawienia obrotów i sald księgi głównej,
 • zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych,
 • wykazu składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Usługi księgowe – podstawowy i rozszerzony zakres

W naszym biurze rachunkowym gwarantujemy prowadzenie księgowości na profesjonalnym poziomie. Przyjmujemy jednorazowe zlecenia oraz współpracujemy na zasadach stałej umowy.

W ramach świadczonych usług zapewniamy m.in.:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencję bieżących operacji gospodarczych,
 • formalną i rachunkową kontrolę dokumentów,
 • przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, które podlegają temu obowiązkowi,
 • ewidencję środków ryczałtowych, trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencję zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (podatek od osób fizycznych),
 • sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych,
 • sporządzanie deklaracji od towarów i usług.

Powierzając nam księgowość swojej firmy, nawet tę najbardziej skomplikowaną, mogą Państwo liczyć na to, że trafili na prawdziwych specjalistów w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych usług księgowych. Terminowo realizujemy wszelkie zlecenia i dopasowujemy się do profilu biznesowego klienta. Zapewniamy, że dla każdego problemu natury księgowej znajdziemy optymalne rozwiązanie. Zapraszamy do współpracy w szczególności firmy z Wrocławia.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania- zachęcamy do przesłania ich mailem lub do skontaktowania się telefonicznie.