W jaki sposób wygenerować Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT i kto ma ten obowiązek?

Od lipca 2016 roku przedsiębiorcy są stopniowo obejmowani obowiązkiem udostępniania fiskusowi informacji gospodarczych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT. Jest to elektroniczna postać ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych przekazywanych Ministerstwu Finansów, które następnie trafiają do właściwych urzędów skarbowych.

JPK_VAT ma sztywny układ oraz format, który został narzucony przez Ministerstwo Finansów. Dzięki temu możliwe jest weryfikowanie, analizowanie oraz kontrolowanie danych przesyłanych przez różne przedsiębiorstwa, funkcjonujące w różnorodnych sektorach.

Kogo i od kiedy obowiązują przepisy o JPK_VAT?

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązkiem przekazywania do organów podatkowych Jednolitego Pliku Kontrolnego zostali objęci mikroprzedsiębiorcy. Do tej pory robiły to jedynie duże, średnie oraz małe firmy. Obecnie wszystkie wyżej wymienione podmioty obligatoryjnie muszą przesyłać plik JPK_VAT do fiskusa w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Jak powinna wyglądać struktura JPK_VAT?

Posługując się odpowiednim oprogramowaniem komputerowym, przedsiębiorca może automatycznie wygenerować Jednolity Plik Kontrolny, by móc przekazać go do organu podatkowego. W przypadku, gdy dany program nie posiada takiej opcji, należy skonsultować się z producentem, czy dokonał on już aktualizacji zgodnej z wytycznymi dla JPK_VAT.

Ważne jest, aby struktura logiczna przesyłanego pliku zawierała następujące elementy:

  • Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT),
  • Wyciągi bankowe (JPK_WB),
  • Księgi rachunkowe (JPK_KR),
  • Operacje magazynowe (JPK_MAG),
  • Faktury VAT (JPK_FA),
  • Ewidencja ryczałtową (JPK_EWP),
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKIPR).

W niedalekiej przyszłości lista ta może zostać wydłużona o paragony, raporty z kas rejestrujących oraz księgi i dowody dotyczące rozliczania akcyzy.

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT można zapisać na dysku w formie pliku XML lub wysłać bezpośrednio na serwer Ministerstwa Finansów. Jeśli wysyłka się powiodła, należy pobrać poświadczenie odbioru (UPO).

Share Button