Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT – kto ma obowiązek jego przesyłania?

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują oprogramowanie komputerowe do prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej, są zobowiązani do przekazywania do organów podatkowych danych z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT. Do tej pory obowiązek ten dotyczył dużych, średnich i małych przedsiębiorców. Teraz dołączają do nich także najmniejsze firmy, mieszczące się w definicji tzw. mikroprzedsiębiorstw.

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT to zbiór danych finansowych generowany z systemów informatycznych danej firmy, który zawiera najważniejsze informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Pomysł takiej formy rozliczania nie jest nowy, gdyż powstał już w 2005 roku. Dokument ten w założeniu Ministerstwa Finansów ma uprościć oraz zmniejszyć uciążliwość procesu kontroli podatkowej.

Kogo dotyczy obowiązek sporządzania JPK_VAT?

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, obowiązek dostarczania plików JPK_VAT mają:

  • Osoby prawne,
  • Jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej,
  • Osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego.

Początkowo Jednolity Plik Kontrolny przesyłali fiskusowi najwięksi przedsiębiorcy (od lipca 2016 roku). W styczniu 2017 roku dołączyli do nich właściciele średnich i małych firm, natomiast teraz, w terminie do 27 lutego 2018 roku po raz pierwszy ten obowiązek sprawozdawczy muszą zrealizować mikroprzedsiębiorcy.

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego dotyczy wszystkich podatników VAT.

W jaki sposób przesłać Jednolity Plik Kontrolny?

Do przesłania JPK_VAT niezbędne są dane identyfikujące podatnika oraz jego urząd skarbowy. Najważniejsze przy przekazywaniu JPK_VAT dane to te, które dotyczą dokumentów sprzedażowych oraz zakupowych. Co ważne, dane wykazane w Jednolitym Pliku Kontrolnym muszą być zgodne z danymi, które zostały ujęte w deklaracji VAT.  JPK_VAT przesyłany drogą elektroniczną powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Przesyłka JPK_VAT jest możliwa wyłącznie drogą elektroniczną. Plik musi mieć logiczną strukturę, identyczną z tą, którą opisano w art. 193 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, a informacja ma dotyczyć działań, jakie przedsiębiorca podejmował w ubiegłym miesiącu.

Co więcej, Jednolity Plik Kontrolny musi trafić do Ministerstwa Finansów w terminie do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kolejnym miesiącu, z doprecyzowaniem okresu, którego dotyczy przesyłany dokument. Z Ministerstwa dane zostaną przekazane do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Share Button