Zasiłek macierzyński a składki ZUS

Osoba prowadząca własną działalność po urodzeniu dziecka ma prawo pobierać z ZUS zasiłek macierzyński. Jako przedsiębiorcę nie obejmują jej wówczas obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, jednak wciąż obowiązują ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe (składki na to ostatnie finansowane są przez budżet państwa). W związku z tym osoba chcąca korzystać z prawa do pobierania zasiłku, o którym mowa, musi złożyć w ZUS właściwe dokumenty.

  1. Należy złożyć druk ZUS ZWUA, który zwalnia od obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od daty otrzymania prawa do pobierania zasiłku.
  2. Zgłosić się do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z tym samym dniem – konieczne złożenie druku ZUS ZZA.

W okresie, w którym przedsiębiorca pobiera zasiłek macierzyński, nie odprowadza za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, ale ma obowiązek odprowadzać do ZUS składkę zdrowotną oraz ewentualnie składać odpowiednie dokumenty rozliczeniowe – ZUS DRA.

Share Button