Terminy wystawienia faktury na żądanie nabywcy

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek dokumentować za pomocą faktur każdą sprzedaż prowadzoną na rzecz innych firm. Zobowiązanie to nie dotyczy wymiany usług między firmą a osobami fizycznymi, chyba że na żądanie nabywcy. Poza tym co do zasady jej ewidencjonowanie zgodnie z przepisami powinno odbywać się za pomocą kas fiskalnych. Kiedy faktura musi zostać wystawiana osobom prywatnym? Oto, co na ten temat mówi prawo:
Terminy wystawienia faktury na żądanie nabywcy:

  1. nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę lub otrzymano całość bądź część zapłaty – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty,
  2. nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeśli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
Share Button