Składki ZUS 2017 – Działalność gospodarcza

Poniżej znajduje się tabela zawierająca minimalne stawki ZUS obowiązujące przedsiębiorców w roku 2017.

 

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców
. Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS za miesiące

styczeń – grudzień 2017

297,28

(do odliczenia 255,99)

499,28 204,62 62,67 46,04 1 62,67
Razem społeczne z chorobowym = 812,61

Razem społeczne bez chorobowego = 749,94

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń – grudzień 2017
1172,56
Podstawa wymiaru
(I-XII ‘2017)
3303,13 2 557,80

 

Share Button