Przedterminowy powrót z urlopu

Przedterminowy powrót z urlopu

Główny cel urlopów, na które ma prawo udać się pracownik, stanowi odnowa sił fizycznych i psychicznych przed powrotem do wykonywania obowiązków zawodowych celem utrzymania efektywności pracownika. Według przepisów udzielanie i aktywne korzystanie z nich jest jak najbardziej wskazane, jednakże istnieją okoliczności, w których pracodawca ma prawo wezwać pracownika mimo tego, iż ten zdecydował się wykorzystać […]

Zasiłek macierzyński a składki ZUS

Zasiłek macierzyński a składki ZUS

Osoba prowadząca własną działalność po urodzeniu dziecka ma prawo pobierać z ZUS zasiłek macierzyński. Jako przedsiębiorcę nie obejmują jej wówczas obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, jednak wciąż obowiązują ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe (składki na to ostatnie finansowane są przez budżet państwa). W związku z tym osoba chcąca korzystać z prawa do pobierania zasiłku, o którym mowa, musi […]

Opłata recyklingowa za torebki foliowe

Opłata recyklingowa za torebki foliowe

5 lipca 2017 roku na posiedzeniu Rady Ministrów zaakceptowano projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zmiany dotyczące opakowań zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, od którego to dnia za wszelkie lekkie torby z tworzywa sztucznego pobierana będzie opłata dodatkowo doliczana do już obowiązującej ceny torby lub stanowiąca podstawową opłatę za nią. […]

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania już obowiązuje

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania już obowiązuje

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania już obowiązuje Podatnicy, którzy tworzą sztuczne konstrukcje prawne wyłącznie w celu obniżenia obciążeń fiskalnych, zostaną opodatkowani z pominięciem tych działań. To istota nowych regulacji wprowadzonych do prawa podatkowego – klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Mają one zastosowanie do korzyści podatkowych uzyskanych po 15 lipca 2016 r. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma przeciwdziałać […]

Propozycja nowej ustawy dla frankowiczów

Propozycja nowej ustawy dla frankowiczów

Propozycja nowej ustawy dla “frankowiczów” W dniu 2 sierpnia br. Kancelaria Prezydenta przedstawiła nowy projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki tzw. ustawy frankowej. Projekt ustawy określa zasady zwrotu niektórych należności wynikających z zawartych umów o kredyt denominowany lub indeksowany oraz umów o pożyczkę denominowaną lub indeksowaną, dla których ustanowiono zabezpieczenie w postaci […]