Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT – kto ma obowiązek jego przesyłania?

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT – kto ma obowiązek jego przesyłania?

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują oprogramowanie komputerowe do prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej, są zobowiązani do przekazywania do organów podatkowych danych z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT. Do tej pory obowiązek ten dotyczył dużych, średnich i małych przedsiębiorców. Teraz dołączają do nich także najmniejsze firmy, mieszczące […]