Jednolity plik kontrolny (JPK)

Jednolity plik kontrolny (JPK)

Od 01.01.2018 roku każdy przedsiębiorca ma obowiązek składania JPK_VAT comiesięcznie. Bez względu na to czy przedsiębiorca wybrał możliwość rozlicza się w podatku VAT na zasadach kwartalnych, plik JPK należy przesyłać do Urzędu Skarbowego miesięcznie. Minister finansów zapowiada dzięki temu stworzenie Centralnego Rejestru Faktur (CRF). Będzie on bazą opartą na przesyłanych już od 25.02.2018 plików JPK_VAT. […]