Nowe zasadny płatność składek ZUS

Nowe zasadny płatność składek ZUS

Od 1.01.2018 roku każdy przedsiębiorca opłacać będzie składki ZUS na swoje indywidualne konto bankowe w postaci sumy wszystkich składek zwykłym przelewem bankowym. Końcówka numeru indywidualnego konta bankowego w ZUS to NIP przedsiębiorcy/płatnika składek. W III kwartale roku 2017 ZUS zawiadamiał pisemnie o nadaniu numeru rachunku bankowego. Można także sprawdzić swój numer rachunku korzystając ze strony […]