Zasiłek macierzyński a składki ZUS

Zasiłek macierzyński a składki ZUS

Osoba prowadząca własną działalność po urodzeniu dziecka ma prawo pobierać z ZUS zasiłek macierzyński. Jako przedsiębiorcę nie obejmują jej wówczas obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, jednak wciąż obowiązują ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe (składki na to ostatnie finansowane są przez budżet państwa). W związku z tym osoba chcąca korzystać z prawa do pobierania zasiłku, o którym mowa, musi […]