Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania już obowiązuje

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania już obowiązuje

Podatnicy, którzy tworzą sztuczne konstrukcje prawne wyłącznie w celu obniżenia obciążeń fiskalnych, zostaną opodatkowani z pominięciem tych działań. To istota nowych regulacji wprowadzonych do prawa podatkowego – klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Mają one zastosowanie do korzyści podatkowych uzyskanych po 15 lipca 2016 r.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma przeciwdziałać wykorzystywaniu przez podatników sztucznych konstrukcji prawnych, sprzecznych w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustaw podatkowych, a zmierzających wyłącznie do uzyskania znacznej korzyści podatkowej. Takie działania zostaną uznane za nieskuteczne na gruncie prawa podatkowego. Klauzula ma zastosowanie do korzyści podatkowych – a nie czynności podjętych – po 15 lipca 2016 r.

Działania uważa się za sztuczne, jeżeli normalnie nie zostałyby powzięte, gdyby kierowano się innymi celami niż wyłącznie osiągnięciem korzyści podatkowej sprzecznej z celem prawa podatkowego. O sztuczności może świadczyć nieuzasadnione dzielenie operacji, angażowanie pośredników mimo braku wskazań ekonomicznych czy występowanie elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do wyjściowego. Korzyść podatkową osiągniętą dzięki takim posunięciom należy rozpatrywać w kategorii: niepowstania, odsunięcia w czasie powstania lub obniżenia zobowiązania podatkowego, powstania lub zawyżenia straty podatkowej, powstania albo podwyższenia nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku. Rozmiary korzyści muszą jednak przekroczyć 100 tys. zł, aby można było mówić o zastosowaniu klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Wyłączono przy tym jej stosowanie do VAT (wprowadzono natomiast w odniesieniu do tego podatku klauzulę nadużycia prawa). Postępowania dotyczące unikania opodatkowania prowadzi Minister Finansów. Powołano jednocześnie Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania – ekspercki organ doradczy zajmujący się wydawaniem opinii w zakresie zasadności stosowania klauzuli w indywidualnych sprawach.

Podatnicy, aby zminimalizować ryzyko zastosowania wobec nich klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, mogą wystąpić o wydanie tzw. opinii zabezpieczającej. Wniosek może dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej lub dokonanej. Za opinię trzeba sporo zapłacić. Opłata wynosi 20 tys. zł. Opinie zabezpieczające wydaje Minister Finansów w ciągu 6 miesięcy od otrzymania wniosku.

Share Button

Dodaj komentarz