Nasza oferta

Nasze wrocławskie biuro księgowe na początku współpracy zawsze ustala oczekiwania naszych przyszłych klientów w takim obszarze jakim jest księgowość. Z uwzględnieniem wymagań oraz struktury firmy naszych Klientów tworzony jest także zakładowy plan kont. Współpraca z naszym biurem rachunkowym z Wrocławia obejmuje również doradztwo podatkowe. W jego ramach dokonywana jest skrupulatna analiza wszelkich decyzji biznesowych oraz ich ryzyka. Doradztwo podatkowe prowadzone przez nasze biuro rachunkowe we Wrocławiu pozwoli poznać najlepsze rozwiązania z punktu widzenia funkcjonowania Państwa firmy. We wrocławskim biurze księgowym pracujemy z wykorzystaniem nowoczesnych i funkcjonalnych programów INSERT GT. Dają nam one szereg możliwości, między innymi tworzenia comiesięcznego bilansu, rachunku zysku i strat, wezwań do zapłaty, deklaracji podatkowych, list płac oraz innych zestawień z obszaru księgowości, kadr i płac, zarządzania i analizy ekonomicznej. Dobrze prowadzona księgowość we Wrocławiu to nasza specjalność! Nasze biuro rachunkowe istnieje dla Państwa a nie odwrotnie!

Usługi księgowe:

Nasza oferta obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR), prowadzenie ewidencji ryczałtowych (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT), sporządzanie deklaracji podatkowych i ich elektroniczne przekazywanie do urzędów skarbowych, prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, reprezentowanie podatnika we wszystkich organach władzy państwowej.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Spółki handlowe, osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie to kilka przykładowych podmiotów, których roczne przychody mogą wynieść co najmniej 1.200.000 euro. Wtedy są one zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. To jedna z najważniejszych usług księgowych, którą na terenie miasta Wrocław realizuje nasze biuro rachunkowe.

Usługi kadrowo-płacowe:

Sporządzanie list płac wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji oraz ich elektroniczną wysyłkę do ZUS sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
obsługa umów cywilno- prawnych obsługa i doradztwo w zakresie spraw pracowniczych (delegacje, zatrudnienie poza granicami kraju, zasiłki).

Usługi doradztwa:

Doradztwo podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, doradztwo w
zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości, prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego szkolenia w zakresie rachunkowości.

Doradztwo podatkowe:

Przepisy podatkowe nie należą do najprostszych i często też ulegają różnym zmianom.Klienci czują się zagubieni w gąszczu zawiłości, jakie zawierają. Mają też wiele innych spraw na swojej głowie związanych z prowadzeniem firmy. Doradztwo podatkowe jest więc jedną z naszych propozycji dla klientów z Wrocławia oraz okolic.

Pozostałe usługi:

Analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych, pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
rejestracja działalności gospodarczej, zgłaszanie zmian.

O Nas

Posiadamy wiedzę i uprawnienia niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i KPiR, usług doradztwa podatkowego co poświadcza dyplom Biegłego Rewidenta zarejestrowanego pod numerem 9711 oraz certyfikat księgowy nr 47789/2010 wydany przez Ministra Finansów. Stowarzyszenie księgowych w Polsce poświadcza, że jesteśmy sygnatariuszem kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości. Ubezpieczenie : 20.000 EUR - usługowe prowadzenie ksiąg, 50.000 PLN - OC kadry, 25.000 PLN - na każde zdarzenie (pokrycie kosztów obrony. naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy, oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie, naruszenie praw własności intelektualnej, odpowiedzialność w ramach wspólnego przedsięwzięcia, utrata dokumentów). Dlaczego warto skorzystać z naszych usług księgowych, kadrowo-płacowych i proponowanego doradztwa podatkowego? Czym wyróżniamy się na tle innych biur księgowych, których terenem działalności jest Wrocław? Oto kilka korzyści:

  • oszczędność czasu -klient nie musi zajmować się comiesięcznym wypełnianiem dokumentów, prowadzeniem ksiąg rachunkowych itd.,
  • oszczędność pieniędzy -klient nie musi kupować specjalnego oprogramowania do prowadzenia księgowości ani zatrudniać osoby, która zajmie się rachunkowością w firmie,
  • bezpieczeństwo - posiadamy wymagane uprawnienia, doświadczenie i zawsze aktualną wiedzę w zakresie zmieniających się przepisów,
  • profesjonalna obsługa - dopilnujemy każdego terminu, wypełnimy każdy dokument związany z obsługą księgową,
  • profesjonalna kadra - biegły rewident oraz inni specjaliści to osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie kompetencje oraz doświadczenie,
  • optymalizacja kosztów - świadczone przez nas doradztwo podatkowe pozwoli wybrać najlepsze opcje podatkowe,
  • wygoda - klient przekazuje naszemu biuru rachunkowemu we Wrocławiu dokumenty, a my zajmujemy się resztą.

Powierzając nam kompleksowe usługi księgowe, podatki nie będą już dla Państwa problemem!

Aktualnosci